Województwo pomorskie

Oto lista posłów którzy 13 kwietnia 2007 nie poparli poprawki przewidujacej zmiany w art. 30 i 38 Konstytucji RP, gwarantującej prawo do życia "od chwili poczęcia do naturalnej śmierci" oraz gwarantującej "godność człowieka od poczęcia".

PRZECIW
1 Aziewicz Tadeusz PO
2 Kozdroń Jerzy PO
3 Nowak Sławomir PO
4 Rybicki Arkadiusz PO
5 Tusk Donald PO
6 Wałęsa Jarosław PO
7 Zielińska-Głębocka Anna PO
8 Jaruga-Nowacka Izabela SLD
9 Ostrowska Małgorzata SLD
10 Senyszyn Joanna SLD
WSTRZYMAŁ SIĘ
1 Kaczyński Ryszard PiS
2 Chrapkiewicz Daniela PiS
3 Cymański Tadeusz PiS
4 Kurski Jacek PiS
5 Liss Andrzej PiS
6 Szczypińska Jolanta PiS
NIE GŁOSOWAŁ
1 Sellin Jarosław PiS
Zobacz kto głosował za życiem