Województwo warmińsko-mazurskie

Oto lista posłów którzy 13 kwietnia 2007 nie poparli poprawki przewidujacej zmiany w art. 30 i 38 Konstytucji RP, gwarantującej prawo do życia "od chwili poczęcia do naturalnej śmierci" oraz gwarantującej "godność człowieka od poczęcia".

PRZECIW
1 Bublewicz Beata PO
2 Lisek Krzysztof PO
3 Rybicki Sławomir PO
4 Żelichowski Stanisław PSL
5 Gintowt-Dziewałtowski Witold SLD
6 Iwiński Tadeusz SLD
WSTRZYMAŁ SIĘ
1 Gosiewski Jerzy PiS
2 Krasulski Leonard PiS
3 Gorczyca Stanisław Andrzej PO
4 Staroń Lidia PO
NIE GŁOSOWAŁ
1 Arent Iwona PiS
2 Gajewska Karolina PiS
3 Rochnowska Renata Samoobrona
Zobacz kto głosował za życiem