Województwo opolskie

Oto lista posłów którzy 13 kwietnia 2007 nie poparli poprawki przewidujacej zmiany w art. 30 i 38 Konstytucji RP, gwarantującej prawo do życia "od chwili poczęcia do naturalnej śmierci" oraz gwarantującej "godność człowieka od poczęcia".

PRZECIW
1 Jarmuziewicz Tadeusz PO
2 Jazłowiecka Danuta PO
3 Knosala Ryszard PO
4 Korzeniowski Leszek PO
5 Garbowski Tomasz SLD
WSTRZYMAŁ SIĘ
1 Galla Ryszard mn
2 Kroll Henryk mn
3 Ceglecka-Zielonka Teresa PiS
4 Kłosowski Sławomir PiS
NIE GŁOSOWAŁ
Zobacz kto głosował za życiem