Województwo PODLASKIE

Poseł Borawski Edmund - PSL

Edmund.Borawski@sejm.pl

Głosował: Nieobecny

13 kwietnia 2007 polski sejm głosował zmiany w art. 30 i 38 Konstytucji RP, gwarantujące prawo do życia "od chwili poczęcia do naturalnej śmierci" oraz gwarantujące godność człowieka od momentu poczęcia.

Przyjęcie tej poprawki najpełniej i najlepiej chroniłoby życie osób nienarodzonych oraz gwarantowałoby konstytucyjną ochronę przed eutanazją.

Niestety proponowane poprawki nie uzyskały wystarczającego poparcia. Walka o życie nienarodzonych jednak trwa. Nie pozostan obojętny. Zobacz jak głosował poseł którego poparłeś w ostatnich wyborach, wyślij list z gratulacjami albo domagaj się zmiany stanowiska w sprawie życia nienarodzonych.

Kontakt: Biuro Poselskie Polskiego Stronnictwa Ludowego Posła Edmunda Borawskiego